menu dblex
4gles
läck
5glapp
porös
6blåsig
dragig
gisten
lucker
7svampig
8sprickig
10svampaktig
13genomsläpplig
14genomsläppande