menu dblex
4lugn
5ensam
rolig
trygg
6okvald
stadig
stilla
7fredlig
oberörd
orubbad
ostörda
8fridfull
ogrumlad
stormfri
9oanfäktad
oavbruten
10oförsvagad