menu dblex
2
4dygd
tukt
5mödom
6enfald
ingeny
renhet
7jungfru
kyskhet
8naivitet
orördhet
ärbarhet
9blåögdhet
menlöshet
10barnasinne
jungfrudom
oberördhet
otadlighet
11barnslighet
fläckfrihet
oerfarenhet
oskyldighet
skuldlöshet
12barnafromhet
omedvetenhet
13jungfrulighet
oförvitlighet
renhjärtenhet