menu dblex
2ny
3lös
vag
4blyg
rank
skum
svag
svår
5brydd
labil
oklar
oviss
skral
skygg
velig
vilse
6dubiös
dunkel
farlig
fumlig
hämmad
konfys
löslig
nervös
orolig
otrygg
prekär
rankig
rotlös
ruffig
simmig
vilsen
virrig
7flyktig
försagd
generad
gänglig
irrande
obefäst
ostadig
rådvill
skelögd
tramsig
tveksam
tövande
vinglig
8besvärad
darrande
dröjande
famlande
fladdrig
förlägen
haltande
instabil
obestämd
ohållbar
ombytlig
omstridd
riskabel
riskfull
svävande
trevande
tvekande
tvetydig
9farofylld
flackande
främmande
förvirrad
obestyrkt
omtvistad
opålitlig
substabil
tvehågsen
vacklande
villrådig
vinglande
10ambivalent
bortkommen
diskutabel
handfallen
obeslutsam
odeciderad
stapplande
11föränderlig
tvivelaktig
vankelmodig
12problematisk
13desorienterad
14otillförlitlig