menu dblex
5sirat
6relief
slinga
snäcka
7arabesk
girland
girlang
meander
prydnad
vinjett
8grannlåt
ornering
9garnering
utsirning
10dekoration
dekorering
11utsmyckning