menu dblex
2
3tya
4gina
idas
5förmå
gilla
gitta
hinna
klara
kunna
makta
mäkta
utstå
vilja
6stoppa
7uthärda