menu dblex
5kraft
6energi
styrka
7förmåga
9kondition
11uthållighet