menu dblex
5ajour
6insatt
7belägen
8förfaren
inriktad
liggande
9bevandrad
förtrogen
initierad
10hemmastadd
informerad
11lokaliserad
underrättad