menu dblex
4söla
6oskära
smutsa
7besudla
osnygga
8besmitta
förorena
förpesta
vanhelga
9profanera
11kontaminera
vandalisera