menu dblex
4fast
klar
5redig
säker
6stadig
7stadgad
8metodisk
reglerad
9lagbunden
ordentlig
11kristallisk
regelbunden
systematisk
välbeställd
12iordninglagd