menu dblex
4dona
fixa
foga
laga
reda
5greja
kirra
klara
lägga
lämpa
ragga
rusta
städa
stöka
sätta
6avgöra
betala
indela
inreda
skaffa
skicka
ställa
syssla
tillse
utreda
7anordna
bestyra
besörja
formera
fördela
gradera
inlägga
inordna
inrätta
justera
klarera
placera
planera
rangera
reglera
sortera
upprada
uträtta
8anskaffa
beställa
bestämma
gruppera
9arrangera
disponera
expediera
inplacera
inrangera
ombestyra
ombesörja
uppställa
10igångsätta
organisera
åstadkomma
11föranstalta
strukturera
12klassificera
reglementera
sammanställa
13systematisera
14tillrättalägga