menu dblex
4kall
stel
5banal
6saklig
7formell
neutral
själlös
8abstrakt
objektiv
10nivellerad
oengagerad
11slätstruken
uttryckslös
12oindividuell
ointresserad
14schablonmässig
standardiserad