menu dblex
3hal
lös
4rank
skum
svag
5dolsk
falsk
lömsk
oviss
6farlig
löslig
osäker
oärlig
rankig
trolös
7bakslug
flyktig
illojal
lurande
ostadig
otrogen
sjaskig
slarvig
suspekt
sviklig
vinglig
8felaktig
hederlig
krånglig
ombytlig
rävaktig
slingrig
svekfull
tvetydig
vansklig
9bedräglig
förljugen
förrädisk
ohederlig
talträngd
vacklande
10apokryfisk
obeständig
11oberäknelig
osannfärdig
tvivelaktig
12oregelbunden
ovederhäftig
13oefterrättlig
pliktförgäten
14otillförlitlig