menu dblex
6abnorm
7anormal
förvänd
ovanlig
sjuklig
8oskaplig
sällsynt
underlig
vanskapt
9avvikande
onaturlig
paradoxal
10missbildad
patologisk
12övernaturlig