menu dblex
3agg
4gift
5galla
groll
ilska
malis
6låghet
omoral
7elakhet
fördärv
ondskan
uselhet
8dålighet
gemenhet
illvilja
vrånghet
9gudlöshet
orättvisa
syndighet
urartning
10lastbarhet
ondsinthet
11förtappelse
perversitet
sedefördärv
svekfullhet
12ogudaktighet
13skurkaktighet
14orättfärdighet