menu dblex
6fåfäng
7gagnlös
onyttig
oviktig
8obefogad
9obehövlig
opåkallad
10godtycklig
meningslös
omotiverad
oväsentlig
överflödig
11malplacerad
pleonastisk