menu dblex
4hägn
rykt
vård
5skydd
6omsorg
7beskydd
försorg
omtanke
skötsel
tillsyn
uppsikt
8eftersyn
11förvaltning