menu dblex
6brokig
livlig
rörlig
turvis
7ömsevis
8ombytlig
variabel
varierad
växelvis
9skiftande
10alternativ
skiftesrik
varierande
11föränderlig
vankelmodig
växlingsrik
12alternerande
13omväxlingsrik
skiftningsrik
underhållande