menu dblex
4kris
kupp
6revolt
8välvning
9jordskred
statskupp
10förändring
genombrott
omkastning
revolution
11omstörtning
12systemskifte
13statsvälvning
17uppochnedvändning