menu dblex
4bukt
krok
5sväng
6bukter
omsvep
7krokväg
omvägar
9avvikelse
10avstickare
krumbukter
12förbiledning