menu dblex
3sak
4fall
läge
sida
6detalj
faktor
faktum
moment
omsvep
7villkor
8händelse
9ställning
tillfälle
10belägenhet
företeelse
11förhållande
14omständigheter
sakförhållande
16omständigheterna