menu dblex
4omge
5dölja
famna
fatta
gälla
hölja
rymma
täcka
6inrama
skydda
spänna
trycka
7infatta
inhägna
omfamna
omfatta
omringa
8begränsa
9innefatta
innesluta