menu dblex
3del
ort
rum
yta
zon
4bana
fack
fält
gren
jord
land
lott
mark
nejd
pass
rike
sfär
tomt
ägor
5areal
bälte
domän
forum
gebit
genre
grund
klass
krets
plats
radie
revir
trakt
välde
värld
6botten
region
räjong
sektor
stycke
7bransch
element
fögderi
kapitel
kvarter
omkrets
parcell
provins
sektion
sträcka
terräng
utrymme
8distrikt
jaktmark
kategori
landsdel
landskap
räckvidd
9avdelning
landamäre
10besittning
landamären
landområde
11departement
landsträcka
specialitet
territorium
12besittningar
intressesfär
utsträckning
16förvaltningsgren
operationsområde
17verksamhetsområde
18förvaltningsområde