menu dblex
5famna
gärda
hägna
hölja
kanta
samla
6gördla
inrama
omgiva
omrama
skocka
7belägra
infatta
inhägna
inhölja
omfatta
omgärda
omhägna
omringa
omsluta
omsväva
omvärva
8bekransa
flankera
omgjorda
omkransa
omkretsa
9innefatta
innesluta
kringmura
omslingra
10kringgärda
kringsluta
kringvärva