menu dblex
3set
tag
tur
4gång
gäng
heat
rond
rund
sats
slag
spel
sätt
varv
5match
parti
runda
serie
skift
smörj
ställ
vända
6ombyte
repris
servis
7duvning
robbert
tävling
8garnityr
laddning
omgångar
sittning
11uppsättning
överhalning
13uppsträckning