menu dblex
3ram
4area
djup
grad
rymd
vidd
5areal
grepp
längd
mängd
omtag
skala
6omfång
ytvidd
7ramverk
storlek
8frekvens
räckvidd
9kvantitet
spridning
spännvidd
10infattning
utbredning
11dimensioner
12inneslutning
kringränning
proportioner
utsträckning
överflygling
14verkningskrets