menu dblex
3fet
vid
4bred
grov
stor
5diger
enorm
tjock
6lummig
massiv
rymlig
väldig
7oerhörd
8ansenlig
extensiv
ofantlig
storväxt
utförlig
utgrenad
9betydande
vidlyftig
voluminös
10omfattande
skrymmande
vidsträckt