menu dblex
5agent
order
organ
6bulvan
7advokat
delegat
kurator
manager
målsman
mäklare
redskap
resande
8språkrör
sändebud
sändeman
talesman
9delegerad
deputerad
emissarie
ombudsman
syssloman
10delegation
deputation
fullmäktig
förmedlare
församling
förvaltare
mandatarie
mellanhand
11företrädare
impressario
kommissarie
12kommissionär
representant
13förtroendeman
underhandlare
14handelsresande
representation
återförsäljare
16ställföreträdare