menu dblex
5envis
6barock
urbota
urusel
7avskydd
dödfödd
hopplös
katolsk
oduglig
ofarbar
ogörlig
orimlig
otrolig
8odräglig
ohållbar
omöjligt
otänkbar
vanartig
9impopulär
oantaglig
ohjälplig
opraktisk
oresonlig
osannolik
outförbar
utesluten
vansinnig
10misslyckad
oanvändbar
ohanterlig
11oemottaglig
oframkomlig
ouppfostrad
oöverkomlig
12ogenomförbar
13impraktikabel
oförbätterlig
overkställbar
20verklighetsfrämmande