menu dblex
5enorm
6otalig
ändlös
7infinit
oerhörd
omätbar
oändlig
8gränslös
kolossal
oceanisk
ofantlig
ofattbar
omåttlig
9bottenlös
omänsklig
oräknelig
10himmelsvid
obegränsad
svindlande
11astronomisk
outgrundlig
12oöverskådlig