menu dblex
3död
grå
loj
tam
4flau
matt
trög
tung
5duven
dåsig
kulen
marig
skral
trist
trött
6dyster
håglös
ledsam
ledsen
ohågad
ruggig
ruskig
tryckt
tråkig
7härsken
omornad
ovillig
8nedstämd
obenägen
odräglig
olustigt
opasslig
otrevlig
uttråkad
9försoffad
motvillig
obehaglig
10andefattig
deprimerad
11intresselös
12indisponerad