menu dblex
4fett
muta
tran
5flott
nafta
salva
tavla
6frityr
pomada
smörja
7målning
polityr
8bergolja
bestryka
liniment
9petroleum
10briljantin
impregnera
oljedränka
underlätta