menu dblex
5annan
olika
skild
6inegal
7diverse
motsatt
8disparat
motsatta
stridiga
särskild
växlande
9avvikande
different
disparata
främmande
heterogen
oförenlig
olikartad
skiftande
splittrad
10annorlunda
olikvärdig
skiljaktig
11avstickande
12divergerande
17oöverensstämmande