menu dblex
4foul
5ogill
olaga
svart
6laglös
7illegal
ogiltig
olovlig
åtalbar
8obefogad
oformell
oformlig
olagligt
9brottslig
illegitim
lagvidrig
ohederlig
straffbar
10egenmäktig
förgriplig
godtycklig
lagstridig
orättmätig
11rättsvidrig
12rättsstridig
18författningsvidrig