menu dblex
5ojämn
risig
6backig
bergig
gropig
obanad
snårig
stenig
steril
7klippig
kuperad
ofarbar
8knagglig
9besvärlig
ofruktbar
10stenbunden
11oframkomlig
12otillgänglig
14svårframkomlig
15svårtillgänglig