menu dblex
3fel
men
4aber
hake
omak
vank
5brist
börda
minus
ohägn
skada
6besvär
hinder
obehag
7avbräck
förfång
känning
nackdel
8avigsida
drawback
9handikapp
ledsamhet
stötesten
svårighet
vedermöda
10belastning
obekvämhet
11olägenheter
12ansträngning
inkonveniens
13förtretlighet
15missförhållande