menu dblex
5envis
stark
6otämjd
7enveten
ihärdig
obändig
oböjlig
8järnhård
11obetvinglig
outtröttlig
13oemotståndlig
oövervinnelig