menu dblex
5blind
8barnslig
9dogmatisk
godtrogen
kritiklös
lättrogen
11oreserverad