menu dblex
4naiv
5enkel
8bohemisk
frigjord
mänsklig
naturlig
otvungen
9informell
originell
10excentrisk
frispråkig
fördomsfri
11emanciperad
12självständig
15inkonventionell