menu dblex
4foul
ofin
5osund
6ojuste
ruffig
taskig
7oriktig
smutsig
8felaktig
orättvis
9inkorrekt
ohederlig
otillåten
10malhonnett
ogrannlaga
11klandervärd
regelvidrig
12otillständig