menu dblex
6urbota
7hopplös
inrotad
kronisk
obotlig
omöjlig
orimlig
8tröstlös
10förtvivlad
oersättlig
utsiktslös
11irreparabel
oöverkomlig
12irremediabel
räddningslös
13oefterrättlig
oförbätterlig
oåterkallelig