menu dblex
3ful
4foul
ofin
5falsk
gemen
ojust
6mutbar
oärlig
perfid
trolös
ärelös
7illojal
olaglig
oredlig
tarvlig
8svekfull
9bedräglig
förrädisk
inhonnett
inkorrekt
lögnaktig
opålitlig
10bedrägligt
besticklig
malhonnett
orättrådig
samvetslös
11bestickande
långfingrad
orättfärdig
vanhederlig
vanhedrande