menu dblex
4avig
6håglös
7olustig
ovillig
8obenägen
oupplagd
9motvillig
10lättjefull
11odisponerad
12indisponerad