menu dblex
3ren
4just
5juste
lojal
6felfri
redbar
redlig
7korrekt
omutlig
otadlig
syndfri
8fläckfri
hederlig
tadellös
9rättrådig
10oanfäktbar
oangriplig
oantastlig
ostrafflig
patenterad
11oklanderlig
vederhäftig