menu dblex
4klar
6tydlig
7entydig
solklar
8uppenbar
9otvetydig
10kategorisk
oförneklig
11ofrånkomlig
12omisskännlig