menu dblex
5djärv
oklok
omild
6ovålig
7ovarsam
slarvig
sorglös
tanklös
8huvudlös
hårdhänt
vårdslös
överilad
9förhastad
imprudent
10dumdristig
lättsinnig
lättvindig
nonchalant
obetänksam
oövertänkt
11oförståndig
12bekymmerslös
13besinningslös