menu dblex
3men
4skam
våld
5orätt
skada
skymf
7intrång
8ogärning
övervåld
9kränkning
orättvisa
övergrepp
11förnärmelse
missgärning
12förolämpning
13förfördelande
14orättfärdighet