menu dblex
4mörk
6dunkel
7gåtfull
mystisk
olöslig
otydbar
8mystifik
ofattbar
underbar
9mysteriös
10obegriplig
11förunderlig
irrationell
oförståelig
outgrundlig
12odefinierbar
övernaturlig
13outrannsaklig
14hemlighetsfull