menu dblex
3fri
lös
4loss
5ledig
vilde
6häftad
7neutral
ohämmad
8frigjord
9frisinnad
lössläppt
oberoende
ofjättrad
oinbunden
oreglerad
tvångsfri
10alliansfri
obehindrad
oinskränkt
11emanciperad
indifferent
oförhindrad
oförpliktad
12självständig
13förbehållslös
17förutsättningslös