menu dblex
4klar
5djärv
naken
öppen
6ohöljd
8osminkad
uppenbar
9oförtäckt
otvetydig